HOME | ADVANCED SEARCH | INSTANT PRINT | CONTACT | LOG IN | CUSTOMER SERVICE | DELIVERY | PAYMENT
winkelwagen   Shopping basket

Your shopping basket is empty.

 

Everything about Composers and works:

 
Follow us on Facebook

Follow us on

to read all the latest news!

 
Saturday 16 February 2019

Our stores will be open from 10am.

Have a question now?

Send us an e-mail!
We will get back to you as soon as possible.

Our opening hours

 
Quality guarantee

The Unizo E-commerce Label guarantees that you can shop in our web store in good faith.

Learn more...

 
crumb crumb crumb

Wouter Paap: Mozart, portret van een muziekgenie

Mozart, portret van een muziekgenie. Paap, Wouter
 
Title

Mozart, portret van een muziekgenie

Composer

Wouter Paap

Instrumentation

Book

Publisher Het Spectrum
   
In stock! Available for shipping or reserving for in-store pickup. SKU: 04063

Our stores in Antwerp and Leuven
Current stock status per store:
 
immediately availableAntwerp
one to two business daysLeuven

 
15.75
save for later
 

De belangstelling voor Mozarts muziek is heden ten dage groter dan zij ooit geweest is. Niet alleen in de concertzaal wordt zijn werk veelvuldig ten gehore gebracht, maar ook grammofoon, radio en televisie doen op enorme schaal mee aan de verspreiding van zijn muziek. De fijne, doorzichtige instrumentatie van Mozarts werk leent zich namelijk bij uitstek voor overbrenging door middel van de microfoon. Het leven van Mozart was spannender en aangrijpender dan een romanschrijver het ooit zou weten te verzinnen. Doordat hij veel reisde en veel brieven schreef (de meest boeiende brieven die een musicus ooit uit de pen vloeiden), weten wij vrij veel aangaande zijn leven. De edele, levendige, diepe persoonlijkheid van dit muziekgenie zal nimmer geheel ontraadseld worden; ook zijn grote produktiviteit binnen zulk een kort levensbestek zal altijd een wonder blijven.

Toch hebben de kenners van zijn muziek steeds weer behoefte om door te dringen in dit mysterieuze kunstenaarsbestaan. Dit boek van Wouter Paap is niet de 'zoveelste' biografie, maar het is een liefdevolle poging om uit de vele aspecten van Mozarts leven en werk een portret te tonen, dat hem tekent in het milieu van zijn tijd. In dit portret zijn de mens en zijn muziek met elkander verwezen: van de mens wordt voortdurend overgegaan op zijn muziek, en van zijn muziek uit wordt de mens Mozart belicht.

Van Wouter Paap is dikwijls gezegd dat hij de kunst verstaat om op eenvoudige, voor iedereen bestaanbare wijze over het wezen der muziek te schrijven. Dit boek over Mozart is noch romantiserend, noch muziekwetenschappelijk. Het is ontstaan uit een intensieve omgang met Mozarts muziek en het heeft geen andere bedoeling dan de kijk op Mozarts persoonlijkheid te verhelderen en de aandacht voor zijn muziek te verscherpen en te verdiepen.

(ISBN 9789031503155)