HOME | ADVANCED SEARCH | INSTANT PRINT | CONTACT | LOG IN | CUSTOMER SERVICE | DELIVERY | PAYMENT
winkelwagen   Shopping basket

Your shopping basket is empty.

 

Everything for Solfège:

 
Follow us on Facebook

Follow us on

to read all the latest news!

 
Monday 17 January 2022

Our stores will be open from 10am.

Have a question now?

Send us an e-mail!
We will get back to you as soon as possible.

Our opening hours

 
Quality guarantee

The Unizo E-commerce Label guarantees that you can shop in our web store in good faith.

Learn more...

 
crumb crumb crumb

Marc Lamoen: Bewust Intoneren


 
Title

Bewust Intoneren

Composer

Marc Lamoen

Instrumentation
Publisher Splendid Arts Edition
   
In stock! Available for shipping or reserving for in-store pickup. SKU: 95582

Our stores in Antwerp and Leuven
Current stock status per store:
 
immediately availableAntwerp
immediately availableLeuven

 
45.00
save for later
 

Aan de hand van 62 tonale één-tweestemmige melodieën, verrijkt met akkoorden, in afwisselende maatsoorten en in sol-bassleutel wordt de muziektaal praktijkgericht uitgediept, wat betekent geen "droge materie" maar "muzikale beleving" vanuit de levendige muziekpraktijk.

In elke melodie wordt telkens een harmonisch - melodisch interval, toonladder, drie-vierklank in Maj - min geanalyseerd en toegepast met transposities en schrijfoefeningen met de bedoeling: ontwikkelen en activeren van de inwendige klankvoorstelling en anticiperend denken.

Basisidee blijft bewust tonaal denken en voelen in toonaarden: grondige kennis van toonladders. Werkwijze: speel eerste noot van interval bij voorkeur op piano, zing tweede noot op notennaam of vocaal: luister naar de tweeklank, geeft meer harmonisch-melodische voeling met het interval. Tussennoten van een interval (groter dan seconde) binnen een gegeven toonaard inwendig zingen als tussenstap: "spellen" zoals een tekst spellend lezen, link naar muziektaal - gesproken taal wordt hierdoor gelegd.

Ook geheugentraining en variatie in ritmische basiscellen krijgen aandacht! Oefeningen op intervallen, tetrachorden (vier noten), pentachorden (vijf noten), toonladders, akkoorden kunnen gecombineerd en gevarieerd worden met ritmische basiscellen en/of muzikale articulatie (werkt concentratie verhogend).

(ISMN 9790979080370)